Termeni și Condiții

Termeni și Condiții

 1. Definiții generale
 2. Politica generală
 3. Conținut website și dreptul de proprietate intelectuală
 4. Politica de vânzare on-line
 5. Produsele oferite on-line pe www.radusilviu.com
 6. Valabilitatea și confirmarea comenzilor
 7. Garanție
 8. Limitare și responsabilități
 9. Forta majoră și cazul fortuit
 10. Litigii și drept aplicabil
 11. Dispoziții finale
 12. Politica de Returnare
 13. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

ASOCIATIA SRD MEDIA, ONG, Cod Unic de Înregistrare 42030945. Orice Comandă frauduloasă sau care este declarată frauduloasă, va fi considerată de ASOCIATIA SRD MEDIA ca fiind nulă și neavenită.

Definiții generale

1.1  SERVICIU – serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale WEBSITE-ULUI, în sensul acordării posibilității CLIENTULUI să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice.

1.2  UTILIZATOR – persoană fizică sau juridică de drept public sau privat care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau în baza unui acord de utilizare între ASOCIATIA SRD MEDIA și acesta.

1.3  CONT – ansamblul format dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permit unui singur UTILIZATOR accesul la zone restricționate ale WEBSITE-ULUI prin care se face accesul la SERVICIU.

1.4  CLIENT – Persoană fizică sau juridică de drept public sau privat care are sau obține acces la CONȚINUT și SERVICIU, prin orice mijloc sau în baza unui acord de utilizare între ASOCIATIA SRD MEDIA și acesta, sau persoana fizică sau juridică care beneficiază de pe urma produselor și/sau serviciilor oferite de ASOCIATIA SRD MEDIA și achiziționate de către acesta prin folosirea SERVICIULUI.

1.5  DOCUMENT – prezentele Termeni și Condiții

1.6  BULETIN INFORMATIV / NEWSLETTER – mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către ASOCIATIA SRD MEDIA într-o anumită perioadă, fără nici un angajament din partea ASOCIATIA SRD MEDIA cu referire la informațiile conținute de acesta.

1.7  TRANZACȚIE – încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui produs / serviciu de către ASOCIATIA SRD MEDIA către Client indiferent de modalitatea de livrare.

1.8  CONTRACT la distantă – conform definiției cuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014.

Politica generală

2.1  Acest document stabilește termenii și condițiile de utilizare ai website-ului/conținutului/serviciului de către utilizator sau client, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat între ASOCIATIA SRD MEDIA și acesta.

2.2  Accesul la serviciu se face exclusiv prin accesarea website-ului public www.radusilviu.com.

2.3  Folosirea, inclusiv dar nelimitandu-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea, conținutului/serviciului, implică aderarea utilizatorului sau clientului la prezentele Termeni și Condiții în afără de cazul în care conținutul respectiv nu are condiții de folosire distinct formulate.

2.4  Prin folosirea site-ului/conținutului/serviciului, Utilizatorul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia.

2.5  De asemenea, acesta raspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse website-ului, conținutului, serviciului, ASOCIATIA SRD MEDIA sau oricărui terț cu care ASOCIATIA SRD MEDIA are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.

Conținut website și drept de proprietate intelectuală

3.1 Conținutul informativ/imagistic prezentat pe website este PROPRIETATEA INTELECTUALĂ a ASOCIATIA SRD MEDIA

3.2  Nici un conținut transmis către Utilizator sau Client, prin orice mijloc de comunicare sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea ASOCIATIA SRD MEDIA și/sau al angajatului ASOCIATIA SRD MEDIA care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, fată de respectivul conținut.

3.3  Orice utilizare a conținutului în alte scopuri decat cele permise expres prin prezentul document este interzisă.

3.4  Conținutul acestui site nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, transmis, expus, în alte scopuri decat cele expres și legal permise. Extragerea oricăror informații urmată de orice utilizare în scop comercial care depășeste sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vanzare ori licențiere și fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate constituie o încălcare a termenilor și condițiilor.

3.5  Sunteți de asemenea de acord sa nu afectați și interferați în vreun fel cu elementele de securitate ale website-ului, cu elementele care previn sau restricționează utilizarea, copierea unui conținut sau elementele care intaresc limitele de utilizare a website-ului sau a conținutului acestuia.

3.6  Vă rugăm să vă asigurați că ați verificat specificațiile produsului și compatibilitatea acestuia prin vizitarea paginii producatorului înainte de a-l cumpăra. Raporturile comerciale dintre cumpărător și www.radusilviu.com sunt reglementate oficial de Ordonanța Guvernului nr. 34/2014, privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, coroborată cu Ordonanta Guvernului nr. 130/2000, privind regimul juridic al contractelor la distanță.

3.7  Administratorul www.radusilviu.com face eforturi permanente pentru a păstra acuratetea informațiilor de pe website, însă uneori acestea pot conține inadvertențe (specificațiile sau prețul produselor modificate de către producator fără preaviz sau viciate de erori de operare). Atenție: fotografiile au caracter informativ și pot conține accesorii care nu sunt incluse în pachetele standard.

Politica de vânzare on-line

4.1  Accesul la serviciu este permis oricărui utilizator care posedă, își creeaza un cont sau realizeaza achizitia fără cont.

4.2  Pentru a i se permite accesul la serviciu, Utilizatorul va trebui sa accepte prevederile prezentului document.

Produsele oferite on-line pe www.radusilviu.com

5.1  Produsele comercializate prin intermediul website-ului www.radusilviu.com sunt noi, în ambalajul ASOCIATIA SRD MEDIA și în momentul livrării sunt însoțite de factura fiscală și declarație de conformitate, conform legislației în vigoare.

5.2  Produsele și serviciile sunt oferite în condițiile respectării prevederilor prezentului document și în limita stocului disponibil. Din acest motiv ASOCIATIA SRD MEDIA își asumă dreptul de a nu onora o anumită comandă în cazul în care respectivul produs nu se mai regăsește în oferta sa curenta, sau în stoc.

5.3  Preturile prezentate nu includ cheltuielile de livrare, în afara cazului în care se specifică altfel pe site. Prețul de achiziție tiparit pe factura fiscală va fi acelați cu cel stabilit în momentul confirmării comenzii, ca fiind comandă fermă.

Valabilitatea și confirmarea comenzilor

6.1  ASOCIATIA SRD MEDIA își rezervă dreptul de a modifica tarifele practicate pentru produsele și/sau serviciile disponibile pe site fără notificarea prealabilă a Utilizatorului / Clientului.

6.2  Prețul de achiziție al produselor și serviciilor este cel din momentul emiterii comenzii, în limita stocului disponibil.

6.3  Prețul de achiziție al produselor și serviciilor promoționale este cel din momentul emiterii comenzii, în limita stocului disponibil și/sau al perioadei promoționale, definită concret pe website.

6.4  Prețul de achiziție al produselor sau serviciilor dintr-o comandă emisă nu se poate modifica la un moment ulterior emiterii acesteia decât cu acordul părților.

6.5  Prețul de achiziție al produselor și/sau serviciilor dintr-un contract onorat nu se poate modifica.

6.6  Clientul poate renunța la produsele și serviciile achiziționate prin comandă, numai în perioada de timp cuprinsă între emiterea comenzii și confirmarea telefonică făcută de client angajatului nostru.

6.7  Clientul poate renunța la produsele și/sau serviciile achiziționate prin contract, conform politicii de returnare a produselor.

Garanție

7.1  Clientul este obligat să-și insușească și să respecte indicațiile de utilizare a produselor.

7.2  Produsele pe bază de substanțe comercializate de ASOCIATIA SRD MEDIA sunt destinate exclusiv uzului PROFESIONAL (prin achiziția acestora, cumpăratorul confirmă faptul că este familiar cu produsele achiziționate, cunoște exact modul și procedurile de lucru, substanțele și regulile de siguranță ale acestora atât în utilizarea lor cat și în păstrarea acestora).

7.3  Produsele pe bază de substanțe sunt sensibile la temperaturile mediului în care se află în mod tranzitoriu sau în care sunt depozitate. Păstrarea acestora la temperaturi neadecvate atăt înalte (peste 24 grade celsius) cât și scăzute (sub 10 grade celsius) o anumită perioada de timp poate duce la scăderea eficienței acestora sau deteliorarea lor. În cazul produselor livrate prin curier care nu sunt ridicate de destinatar/client în ziua primei încercări de livrare catre acesta (din motive împutabile clientului, în perioade atât cu temperaturi înalte (de peste 24 grade celsius) cât și temperaturi scăzute (de sub 10 grade celsius)), clientul își asumă eventualele vicii de funcționare apărute la aceste produse și lasă la latitudinea ASOCIATIA SRD MEDIA dreptul deplin asupra modului de rezolvare a eventualelor sesizari asupra eficienței de lucru sau ineficienței acestor produse.

7.4  ASOCIATIA SRD MEDIA este răspunzătoare faţă de client pentru orice lipsă a conformităţii existentă la momentul când au fost livrate produsele (atât timp cât produsele au fost ridicate de catre client în ziua primei încercări de livrare către acesta).

7.5  Clientul are dreptul de a solicita să i se aducă produsul la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire, sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a preţului ori de rezoluţiunea contractului privind acest produs.

7.6  Clientul are dreptul de a solicita în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă sau disproporţionată.

7.7  Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de comun acord de părți şi fără niciun inconvenient semnificativ pentru client, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele.

7.8  Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care clientul a adus la cunoştinţă lipsa de conformitate a produsului.

Limitare și responsabilități

8.1  ASOCIATIA SRD MEDIA nu poate fi ținută responsabilă pentru orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu, etc.) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației de tip conținut prezentată sau nu pe website, sau pentru orice tip de erori sau omisiuni în prezentarea conținutului care pot conduce la orice fel de pierderi.

8.2  ASOCIATIA SRD MEDIA nu garantează utilizatorului sau clientului acces pe site sau la serviciu și nu îi conferă dreptul de a descarca sau de a modifica parțial și/sau integral conținutul, de a reproduce parțial și/sau integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut în orice altă manieră, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fară acordul prealabil scris al ASOCIATIA SRD MEDIA

8.3  ASOCIATIA SRD MEDIA nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor website-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele website-uri, raspunderea o poartă integral proprietarii acestora.

Forta majoră și cazul fortuit

9.1  Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricareia din obligațiile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

9.2  Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerată de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.

9.3  Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligat să aducă la cunoștință celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice masuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

9.4  Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să îi notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fară ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte părți daune-interese.

9.5  Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de maxim 30 zile de la data producerii evenimentului.

Litigii și drept aplicabil

10.1  Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc. website-urilor și/sau al oricărui conținut trimis de către ASOCIATIA SRD MEDIA Utilizatorului/Clientului, prin accesare și/sau expediat prin orice mijloc, acesta se declară de acord cel puțin cu prezentele “Termeni și Condiții”.

10.2  ASOCIATIA SRD MEDIA nu răspunde de nici o pierdere, costuri, procese, prețenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea prezentelor “Termeni și Condiții”.

10.3  Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

10.4  Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.

Dispoziții finale

11.1  ASOCIATIA SRD MEDIA își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

11.2  Orice altă problemă cauzată de produsele și serviciile prezentate pe www.radusilviu.com și care nu este deja tratată de nici un articol din prezentul document, se va soluționa pe cale amiabilă în termen de maxim 30 de zile lucratoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către utilizator.

11.3  În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată de la sediul proprietarului website-ului, în speță de la sediul ASOCIATIA SRD MEDIA sau unui organism de rezolvare a disputelor alternative (prin procedura medierii), agreat de ambele părți.

11.4  Fiind de acord cu acești “Termeni și condiții”, clientul își asumă în totalitate consecințele ce decurg din folosirea în aceste condiții a prezentului website.

Clientul ASOCIATIA SRD MEDIA poate returna produsele achiziționate în urmatoarele situații:

 • Coletul prezintă deteriorări severe
 • Produse livrate greșit
 • Produse neconforme cu specificațiile de pe website
 • Produse defecte

Consumatorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, fară penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului.

Singurele costuri care pot cadea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2014, pentru persoanele fizice ce achiziționează produse on-line, folosind tehnicile de comunicare la distanță.

Clientul este obligat să notifice ASOCIATIA SRD MEDIA de intenția sa de a returna produsele achiziționate, prin orice mijloc de comunicare formular on-line sau o dată cu returnarea produsului, în termen de maximum 14 zile calendaristice de la primirea produselor.

În cazul rambursării contravalorii produsului, aceasta se va face în cel mult 14 zile calendaristice de la data recepționării produselor, prin virament bancar.

Contravaloarea serviciilor suplimentare incluzând dar nelimitându-se la transportul produselor (achitat de catre Client), nu se rambursează.

În toate cazurile, cheltuielile de returnare/re-expediere vor fi suportate de catre Client.

Clientul se obligă să returneze produsele într-o stare impecabilă, nefolosite/netestate, cu sigiliul și ambalajul original, respectiv într-o stare în care produsele pot fi comercializate din nou. Din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă nu pot fi returnate produsele cosmetice care au fost desigilate și produsele necosmetice care întra in contact direct cu pielea, ochii, caile nazale etc. (ex: produsele care taie unghiile, cuticulele, pielea, instrumente de extragere comedoane, periute mascara etc.). 

Produsele vor fi returnate prin curier (fara ramburs) împreună cu accesoriile/cadourile gratuite, în ambalajul original la sediul ASOCIATIA SRD MEDIA, STR. MIRCEA CEL MARE NR. 84, BRĂILA, JUD. BRĂILA, România, tel. 0770 835 764. Dupa ce produsele au ajuns la noi si au fost verificate vei fi contactat/a privind desfasurarea si finalizarea acestei proceduri. In cazurile in care produsele returnate prezinta deteriorari sau sunt incomplete, prezinta urme de uzura, zgarieturi, lovituri, socuri electrice, accesorii lipsa, certificate de garanție lipsa, ne rezervam dreptul de a opri o suma din valoarea produsului (valoare cu TVA), suma ce va fi comunicata dupa evaluarea prejudiciilor aduse. Daca deteriorarile aduse produselor de catre client fac imposibila functionarea corecta si/sau recomercializarea acestora atunci ne rezervam dreptul de a refuza returnarea acestora. Suma de bani aferenta produselor returnate se va restitui ulterior verificarii produselor dupa stabilirea de comun acord a modalitatii de restituire sau conform procedurilor legale.

Pentru returnarea produselor te rugăm să completezi formularul de aici.

Prelurarea Datelor cu Caracter Personal și Politici de Confidențialitate

Această politică se referă la colectarea, prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date este reglementată de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

ASOCIATIA SRD MEDIA are obligația de a administra datele personale colectate de la Client în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.

Datele cu caracter personal introduse de către Client sunt necesare în vederea:

 • Încheierii contractului cu dumneavoastră;
 • Preluarea comenzilor clienților/utilizatorilor;
 • Expedierea şi facturarea comenzilor clienților/utilizatorilor;
 • Rezolvarea anulărilor sau plângerilor referitoare la produsele achiziţionate;
 • Informarea clienților/utilizatorilor privind situația contului lor de pe website-ul nostru;
 • Trimiterea de notificări şi newslettere, cu aprobarea clienților/utilizatorilor;
 • Informarea clienților/utilizatorilor privind activităţi de marketing;
 • Activităţi comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de cercetare de piață;
 • Activități de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

Contractul nu se va considera încheiat, dacă Clientul refuză introducerea datelor cu caracter personal. Astfel, ASOCIATIA SRD MEDIA nu va fi obligată să livreze comanda.

ASOCIATIA SRD MEDIA nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

ASOCIATIA SRD MEDIA nu poate fi făcută responsabilă în nici un fel pentru pierderea sau alterarea datelor personale stocate de/în scopul precizat în prezentul document.

Completarea formularelor de către Client cu date având caracter personal prezumă acceptul expres și necondiționat al Clientului că datele personale ale acestuia să fie colectate, utilizate și prelucrate în sistemul de date/bază de date ținut de ASOCIATIA SRD MEDIA sau de către persoanele împuternicite de acesta. Mai mult, Clientul își dă acordul ca aceste date cu caracter personal să fie transferate/comunicate către alte societăți din țară sau străinătate.

Datele personale vor putea fi transmise autorităților îndreptățite să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități îndreptățite să efectueze orice verificari justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

În conformitate cu L677/2001 Clientul beneficiază de următoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției. Totodată, aveți dreptul de a va opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.

Cu privire la exercitarea drepturilor privind protecția datelor cu caracter personal Clientul va contacta ASOCIATIA SRD MEDIA informații contact

Dacă unele din datele dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Fraudă și Spam

Website-ul ASOCIATIA SRD MEDIA este găzduit de serverele unei terțe firme. În scopul accesării și utilizării anumitor secțiuni ale website-ului poate fi necesară crearea unui cont personal.

Prin prezenta declarație vă asumați integral responsabilitatea pentru toate și oricare dintre activitățile realizate prin intermediul contului pe care îl deschideți pe website și, în consecință, vă sfătuim să asigurați securitatea parolei contului sau a altor date de acces. În cazul în care securitatea contului pe care îl dețineți este compromisă, vă rugăm să ne anunțați imediat informații contact.

ASOCIATIA SRD MEDIA nu este responsabilă pentru daunele care vă sunt cauzate sau care sunt cauzate terților de orice fel, prin utilizarea neautorizată a contului.

Cosul Meu
Sign in

No account yet?

Facebook Instagram YouTube
Folosim cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-ul nostru. Prin navigarea pe acest site, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor.
Contul Meu
0 items Cos
Vezi Cartile
Meniu